ความหมายโลโก้

i : Intelligent : ความเป็นอัจฉริยะ

O : Organization : องค์กรที่ทันสมัยไฮเทค

Smart Service Mind : เต็มใจให้บริการอบอุ่นและชาญฉลาด

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

  

 

 


การศึกษาการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานปี 2557

จ้างดำเนินการพัฒนาระบบรายงานและการจัดการฐานข้อมูล

คุณลักษณะและราคาในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ IT

การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพั้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557

แนวทางการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Submission)

นโยบายการบริหารงาน มาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายและการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557


[ไฟล์] หนังสือยินยอมรับเงื่อนไขนโยบายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชน

[ไฟล์] คู่มือการใช้งานตู้สื่อมัลติมีเดีย

[ลิงค์] คอมพิวเตอร์ : ฮาร์ดแวร์ | ซอฟท์แวร์ | สารสนเทศ | ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย | สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์

[ไฟล์] นโยบายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2553

[ไฟล์] พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550

ที่อยู่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -604747

สถิติผู้เข้าชม
00332276
 ผู้ชมขณะนี้ 2
 ผู้ชมวันนี้ 297
 ผู้ชมเมื่อวาน 206
 ผู้ชมเดือนนี้ 6512
 ผู้ชมทั้งหมด 332276


พัฒนาเว็บไซต์โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Copyright@2014 http://itcenter.cdd.go.th all right resered.
a