ความหมายโลโก้

i : Intelligent : ความเป็นอัจฉริยะ

O : Organization : องค์กรที่ทันสมัยไฮเทค

Smart Service Mind : เต็มใจให้บริการอบอุ่นและชาญฉลาด

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

  

 

 


สรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2558 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์สารสนเทศฯ ปี 2558

การดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (Server)

จ้างดำเนินการจัดทำโปสเตอร์สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดทำโปสเตอร์สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

จ้างดำเนินการจัดทำโปสเตอร์สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน


[ลิงค์] แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๗

[ไฟล์] บทบาทของผู้นำอช.ในการนำข้อมูลอยู่ไปใช้ประโยชน์ (ลงหนังสือคู่สร้าง คู่สม ฉบับที่ 889 ศ.20 ก.พ.58)

[ไฟล์] สรุปบทเรียนการดำเนินงาน การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557

[ไฟล์] สาระน่ารู้เรื่อง "ความเป็นมาของการบริหารจัดการข้อมูลระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน (กชช. 2ค)"

[ไฟล์] สาระน่ารู้เรื่อง "ความเป็นมาของการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดี (จปฐ.)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม จปฐ. ปี 2557-2559

ที่อยู่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -604747

สถิติผู้เข้าชม
00395620
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 34
 ผู้ชมเมื่อวาน 69
 ผู้ชมเดือนนี้ 2618
 ผู้ชมทั้งหมด 395620


พัฒนาเว็บไซต์โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Copyright@2014 http://itcenter.cdd.go.th all right resered.
a