ความหมายโลโก้

i : Intelligent : ความเป็นอัจฉริยะ

O : Organization : องค์กรที่ทันสมัยไฮเทค

Smart Service Mind : เต็มใจให้บริการอบอุ่นและชาญฉลาด

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

  

 

 


จ้างดำเนินการจัดทำโปสเตอร์สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดทำโปสเตอร์สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

จ้างดำเนินการจัดทำโปสเตอร์สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

ประกาศ จ้างดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารแนวนโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน

การประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต/Antivirus/e-Mail ปี ๒๕๕๗

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน


คู่มือการใช้งานโปรแกรม จปฐ. ปี 2557-2559

โครงการ IT ดีได้อีก โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

[ลิงค์] แนวทางการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗

[ไฟล์] คู่มือการดำเนินการ 7ส. โดย ฝ่ายอำนวยการ

คู่มือการจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน โดย กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน

แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ(IT Contingency) โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

ที่อยู่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -604747

สถิติผู้เข้าชม
00351976
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 153
 ผู้ชมเมื่อวาน 282
 ผู้ชมเดือนนี้ 4247
 ผู้ชมทั้งหมด 351976


พัฒนาเว็บไซต์โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
Copyright@2014 http://itcenter.cdd.go.th all right resered.
a