ID :: 69     ชื่อ - นามสกุล :: สุเมธ พัฒนะราช   วันที่บันทึก :: 2557-05-27 10:14:55
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.เมืองอำนาจเจริญ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เพิ่มขั้นตอนเข้าเน็ตอีก
 
 
 
 
ID :: 67     ชื่อ - นามสกุล :: ศิริจันทร์   วันที่บันทึก :: 2557-05-22 15:31:17
ที่อยู่/หน่วยงาน :: กรมการพัฒนาชุมชน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากทราบเรื่อง eSubmission ไม่ทราบว่าเปิดใช้บริการแล้ัวหรือยัง
  เปิดใช้บริการแล้วค่ะ
ฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
ID :: 63     ชื่อ - นามสกุล :: เยวชนบ้านปางโก   วันที่บันทึก :: 2557-01-07 11:48:47
ที่อยู่/หน่วยงาน :: บ้านปางโก ม.8 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากให้ สตง เข้ามาตรวจสอบเรื่องของเงินเยาวชนบ้านปางโกที่มีการเบิกโดย นายวิเชียร รมรื่น อดีตผู้ใหญ่บ้านปางโกโดยมีการเบิกเงินออกมาทุกปีเเต่เงินไม่มาถึงเยาวชนเลยเเม้เเต่บาทเดียวโดยมาการเก็บเงินที่เบิกจ่ายนั้นเอาไปบ้านของตนเองโดยการเเอบนำมาใช้ปีละน้อยโดยไม่มีการเเจ้งให้กับเยาวชนทราบพอไปสอบถามก็ได้รับการครมครู่จากนายวิเชียรผมเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อยคับอย่าน้อยก็ได้ช่วยเหลือประเทศคับ
 
 
 
 
ID :: 56     ชื่อ - นามสกุล :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว   วันที่บันทึก :: 2556-10-12 06:39:28
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ช่วยแก้ไขพื้นที่ ตำบลเก้าเลี้ยว ให้ด้วย ชื่อหมู่บ้านไม่ตรงคีย์ ข้อมูลกลางไม่ได้
 
 
 
 
ID :: 44     ชื่อ - นามสกุล :: ประยุกต์ สุดธัญญรัตน์   วันที่บันทึก :: 2556-06-26 13:31:39
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากให้กรม ฯ จัดประชุม/สัมมนา หน.กง.สารสนเทศ ฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน กรอบ ภารกิจหน้าที่ โดยเฉพาะไลน์การสนับสนุน กง./ฝ่าย อำเภอ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้เพิ่มขึ้น จักเป็นพระคุณยิ่งครับ
 
 
 
 
ID :: 38     ชื่อ - นามสกุล :: หนูนิด   วันที่บันทึก :: 2556-02-06 02:36:43
ที่อยู่/หน่วยงาน :: พัฒนาชุมชน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ไม่ใช่ร้องเรียน แต่เสียความรู้สึกเลยบ่นให้ฟังว่า ปีนี้เป็นปีที่ทำงานในเรื่องการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ยากมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงไปรับงานต่อจากคนเก่า เข้าช่วงจัดเก็บ จปฐ.แค่ไปประสานงานหนังสือก็โดนด่าแล้ว แย่จัง เสียความรู้สึกนะที่ต้องมารับชะตากรรมแบบนี้ แถมที่อำเภอยังมีการมาต่อว่ารายวันเรื่องค่าตอบแทน จปฐ.หาว่าไม่แก้ปัญหาไปหลอกเขา คราวหลังถ้าอะไรไม่ชัดอย่าทำ อย่าไปสร้างความหวังที่เป็นปัญหาให้กับพัฒนากรอีก ขอร้อง เพราะทำให้คนที่ทำงานในพื้นที่ทำงานยากมาก ความศรัทธาจากคนในพื้นที่หายไปหมดเลยใครหล่ะเป็นคนทำลาย ฝากให้เป็นข้อคิดนะสำหรับคนที่ทำให้กรมพช.มัวหมอง คราวหลังหวังว่าคงจะไม่เจออีก แย่มากที่สุด ที่ทำให้ชีวิตการทำงานของพัฒนากรเสื่อมลงโดยไม่ได้ก่อปัญหาเอง
 
 
 
 
ID :: 34     ชื่อ - นามสกุล :: นางสุมาลี น้อยสำลี   วันที่บันทึก :: 2556-01-17 15:52:00
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
โปรแกรม จปฐ รุ่น2.0 ติดตั้งใน notebook เมื่อคีย์ไปแล้ว 1. หน้าจอไหวตามเมาท์ 2. ส่งออกเป็นรายหมู่บ้านไม่ได้ 3. เพิ่มจำนวนสมาชิก คนที่ 3 ไม่ได้ ขอความกรุณาช่วยหาแนวทางแก้ไขให้ด้วย หรือเบอร์โทร ผู้ดูแลระบบ ไม่อยากได้อีเมล์ เพราะคุยกันไม่เข้าใจ จักขอบคุณยิ่ง
 
 
 
 
ID :: 23     ชื่อ - นามสกุล :: ปภาดา ทรัพย์สะสม   วันที่บันทึก :: 2555-08-14 14:21:40
ที่อยู่/หน่วยงาน :: 71/2 ม.3 ต.กองดิน อ. แกลง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เรื่องการเบิกค่าสอบถาม จปฐ. ปี55 ว่าไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้เพราะกลัว สตง. ตรวจสอบอยากถามว่าเราทำมากันทุกปี เหนื่อยยากขนาดไหนที่ต้องให้ชาวบ้านต่อว่า แล้วมาทำกับพวกเราแบบนี้
  กรมการพัฒนาชุมชน กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ให้อย่างเต็มความสามารถ ในการนี้ จึงขอทุกท่านที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ได้อดทนรอการแก้ไขปัญหาหน่อย หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน ครับ
 
 
 
ID :: 22     ชื่อ - นามสกุล :: นกน้อย ไร้รัง   วันที่บันทึก :: 2555-08-14 14:17:49
ที่อยู่/หน่วยงาน :: 71/2 ม.3 ต.กองดิน อ. แกลง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากขอสอบถามเกี่ยวกับเงินค่าออกสำรวจ จปฐ. ปี55 ได้รับกันรึยังคะ เพราะทางบ้านดิฉันมีปัญหา ว่าเบิกจ่ายไม่ได้อ้างว่า สตง. จะตรวจสอบ
 
 
 
 
ID :: 21     ชื่อ - นามสกุล :: นางขวัญดาว จาดเมือง   วันที่บันทึก :: 2555-08-09 18:02:59
ที่อยู่/หน่วยงาน :: เทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ข้าพเจ้าเป็น นักพัฒนาชุมชนเทศบาลหนองสังข์ มีความเบื่อหน่าย มากกับงานของ หน่วยงานที่ว่าทำงานภาคีร่วม พช. อปท.ฯลฯ เวลาเกิดปัญหาไม่เคยช่วยผู้ปฎิบัติเลย เช่นกรณีจัดเก็บ จปฐ.ปี 55 เบิกไม่ได้แล้วบอกชาวบ้านผู้จัดเก็บอย่างนั้นอย่างนี้ ตัวโปรแกรม จปฐ. มีรูป โลโก้ กรมนั้น กรม นี้ ร่วมกันอย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอมีปัญหา (สตง.ทักท้วง ) บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของกรมนั้นกรมนี้ เบื่อจริ๊ง ซ้ำซ้อน ระบบราชการไทย
  ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมปฎิบัติงานร่วมกับ พช. ครับ สำหรับกรณี จปฐ. เนื่องจาก เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบในบทบัญญัติกฎหมาย จึงต้องดำเนินการประชุมหลายครั้ง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ได้ทบทวนคำวินิจฉัย ต่อไป
 
 
 
ID :: 20     ชื่อ - นามสกุล :: ผู้มีข้อสงสัย   วันที่บันทึก :: 2555-08-07 15:34:31
ที่อยู่/หน่วยงาน :: จังหวัดอุทัยธานี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
มีข้อสงสัยว่าได้ลงโปรแกรม OA เรีียบร้อยครบถ้วนแล้ว ทำไมเมื่อเข้าโปรแกรม OA จึงตัวสีแดง และไม่สามารถเข้าใช้ได้ค่ะ
  ตัวหนังสือสีแดงเกิดจากการเซ็ต user ไม่ตรง ครับ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่หน้าเว็บไซต์กรม หรือ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี ครับ
 
 
 
ID :: 19     ชื่อ - นามสกุล :: ต้องการความช่วยเหลือ   วันที่บันทึก :: 2555-08-07 15:16:10
ที่อยู่/หน่วยงาน :: อยุธยา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ต้องการคู่มือการลงโปรแกรม OA เข้าไปที่ที่เคยให้ไว้ ไม่สามารถเข้าใช้ได้
  สามารถเข้าไปโหลดโปรแกรม ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน ด้านล่างขวามือ banner CDD SUPPORT ดาวน์โหลดได้ทั้งโปรแกรมและคู่มือ ครับ
 
 
 
ID :: 18     ชื่อ - นามสกุล :: -   วันที่บันทึก :: 2555-07-27 11:35:05
ที่อยู่/หน่วยงาน :: -
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ขอแสดงความคิดเห็นเรื่อง จปฐ.หน่อยน่ะ พอดี ไปอบรมการคีย์ข้อมูลมา เพราะได้เป็นคนบันทึก พอเค้าเริ่มออกสำรวจก็คิดในใจว่าจะได้คีย์แล้ว เอาโน๊ตบุ๊คไปล่างไวรัส เตรียมลงโปรแกรม พร้อม แต่ทำไมข้อมูลยังไม่มา รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เจอพัฒนากรตำบล ก็เลยถามว่า ไหนข้อมูลล่ะ จะได้คีย์ เขากลับตอบมาว่า มีคนคีย์แล้ว พอเราอธิบาย เขาก็บอกว่าไม่รู้สิ พัฒนาฯ คนเก่าเค้าบอกมาอย่างนี้ อ่าวแล้วเราละ ไปประชุมเปลืองน้ำมันรถไหม ตกลงพัฒนากินกันเองหรอ ไม่มีญาติที่พัฒนาชุมชนบ้างก็แล้วไป เพราะทำงานห่วยมาก
 
 
 
 
ID :: 16     ชื่อ - นามสกุล :: นางวิไลวรรณ ทองประชุม   วันที่บันทึก :: 2555-07-20 19:50:06
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
1. โปรแกรม จปฐ.ปี 2555 ระบบโปรแกรมไม่สามารตรวจสอบบ้านเลขที่ และชื่อหัวหน้าครัวเรือนได้ 2. ประมวลผลและรายงานหน้ารายงาน 125 ครัวเรือน แต่ไปดูรายชื่อหัวหน้าครัวเรือน มี 160 ครัวเรือน รายชื่อหัวหน้าครัวเรือน บ้านเลขที่ ซ้ำซ้อนเบิ้ล สามารถติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ไหนได้ 3. ขออีเมล์เพื่อส่งฟายข้อมูลให้ช่วยแก้ไขให้ ฐานในเครื่องเดียวกันไม่เท่ากัน ข้อมูลเบิ้ล 4. หากศูนย์สารสนเทศไม่แก้ไขข้อมูลได้ กรุณาส่งเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่แก้ไขได้หรืออีเมล์เพื่อส่งฟายข้อมูลไปให้ 5. ตรวจสอบแล้ว ถ้าเข้าไปบันทึก/แก้ไข ฐานที่เกิน ไม่โชว์ทำให้ลบฐานข้อมูลออกไม่ได้ เบอร์โทรติดต่อกลับ 0819584612
  ขอให้ติดต่อมาที่ คุณวิมลรัตน์ 0 2141 6297
 
 
 
ID :: 15     ชื่อ - นามสกุล :: นายประยงค์ อุปปะ   วันที่บันทึก :: 2555-07-17 11:52:57
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เวบไซต์ของอำเภอหนองฮี อัเดตไม่ได้ เปิดหน้าเวบ(หน้าแรก) ยังเป็นหน้าเดิม ทั้งที่ปรับปรุงหน้าเวบ แก้ไขหน้าเวบแล้ว เพิ่มใช้ไม่ได้วันนี้(17 กค.55) ตรวจสอบด้วยครับ www3.cdd.go.th/nonghi
  ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ
 
 
 
ID :: 14     ชื่อ - นามสกุล :: รอคำตอบ   วันที่บันทึก :: 2555-07-12 15:58:04
ที่อยู่/หน่วยงาน :: พัฒนากร
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
มีหลายคำถามที่ทางพัฒนากรในพื้นที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ แต่ยังไม่เห็นทางกลุ่มงานสารสนเทศฯ มาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่คำถามเดียว แล้วจะให้พัฒนากรก้มหน้ารับผิดชอบไปเองอย่างนั้นเหรอครับ
  การเบิกค่าตอบแทนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. อยูในขั้นตอนเสนอคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยพิจารณาข้อกฎหมาย เพื่อแจ้งให้สำนักนายกรัฐมนตรี ทบทวนคำวินิจฉัย
 
 
 
ID :: 12     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวพัฒนาสี น่าน้อยใจ   วันที่บันทึก :: 2555-07-03 18:45:18
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
การติดตามประสานงานงบประมาณการเบิกจ่ายค่าจัดเก็บและค่าบันทึก จปฐ. ปี 55 จาก อบต. ไปถึงไหนแล้วค่ะ แล้วการเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทำไมต้องเอา ผู้จัดเก็บ 1คน/20 ครัวเรือนมาเป็นเกณฑ์ในการเบิกจ่ายด้วย ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนทุกคนที่จัดเก็บข้อมูลมาใช้ในการรับเงินต่าตอบแทน เล่มละ 4 บาททำไมยุ่งยากอย่างนี้ การจัดเก็บเข้าใจหล่ะเพื่อให้ครอบคลุม ข้อมูลถูกต้องต้องใช้คนจัดเก็บ 1/20 ครัวเรือน แต่มาเบิกจ่ายน่าจะใช้หมู่ละคนก็พอ ขอร้องทุกข์หน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าจะมีใครช่วยได้บ้าง
  1. การสนับสนุนงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของ อปท. อยู่ในขั้นตอนการนัดหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักกฎหมาย สป.มท. 2. ผู้จัดเก็บ 1 คน ต่อ 20 ครัวเรือน เป็นเพียงแนวทางในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน 3. การเบิกค่าตอบแทนต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้ผู้จ่ายเงินใช้ประกอบเป็นหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 
 
ID :: 10     ชื่อ - นามสกุล :: นายสกนธ์. รัตนอุดมวรรณา   วันที่บันทึก :: 2555-06-13 20:22:03
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ตอนนี้เครียดเรื่อง จปฐ. อบต.หลายแห่งยืนยันไม่สามารถอุดหนุนให้เหมือทุกปีที่ผ่านมา. ฝากผู้ใหญ่ในกรมฯถ้าเป็นแบบนี้ ปีหน้าลำบากแน่ๆ ทำอย่างไรดีครับ. ของบประมาณจากสำนักงบประมาณเต็มเพดานเลยดีไหมครับ. จัดเก็บ. จปฐ. 15 บาท. บันทึก 8บาท. ฝากนิด หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายของกรมฯ. ยุ่งยากจริงๆ. เป็นไปได้ไหมครับว่า จปฐ.น่าจะโอนให้้ท้องถิ่น เพราะมีทั้งเงินและคน. หรือเก็บปีเว้นปีท่าจะดี.
  การสนับสนุนงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของ อปท. อยู่ในขั้นตอนการนัดหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักกฎหมาย สป.มท. กรมการพัฒนาชุมชน เสนอของบประมาณ จปฐ. เต็มอัตราทุกปี แต่เนื่องจากแต่ละปีงบประมาณที่ได้รับมีจำกัด ทำให้ต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับทุกกิจกรรมของกรมฯ
 
 
 
ID :: 9     ชื่อ - นามสกุล :: นางวิไลวรรณ ทองประชุม   วันที่บันทึก :: 2555-06-07 06:43:17
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ปีนี้ ต้องถ่ายเอกสารแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ให้กับครัวเรือนเพื่อสำรวจให้ทันตามกำหนดเวลา ปีหน้าขอแบบสอบถามล่วงหน้าไว้น่าจะดีนะ เนื่องจากไม่มีเงินที่จะพิมพ์แบบ หากจะทำงานให้ทันต้องขอความกรุณา แบบพิมพ์ล่วงหน้า เผื่อปีหน้าจะได้รับแบบสอบถามฉบับเล่มบ้าง ไม่ใช่ร้องเรียนนะแต่ขอความกรุณาแบบสอบถามฉบับเล่ม ใช้ในปี 2556 ค่ะ
  ขอขอบคุณที่ช่วยดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในปี 2556 กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ให้ได้ภายในไตรมาสที่ 1
 
 
 
ID :: 8     ชื่อ - นามสกุล :: พัฒนากรรับผิดชอบเ็ว็บไซต์อำเภอ   วันที่บันทึก :: 2555-05-24 13:36:31
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เข้าเว็บไซต์สำนักงานแล้วขึ้นข้อความ ForbiddenYou have permission to access rongkwang on this server จะแก้ไขอย่างไร (ปรับปรุงเว็บฯไม่ได้เลย)
  ติดต่อ ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย ได้เลยครับ
 
 

ข้อมูลแบ่งหน้าละ 20 ข้อมูล