ID :: 71     ชื่อ - นามสกุล :: น.ส. ณัฐนันท์ หอมวิเศษวงศา   วันที่บันทึก :: 2557-07-28 17:35:36
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ. จักราช อ. จักราช จ. นครราชสีมา โทร. 089 - 9497454, 099 - 2426564
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เข้าประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ได้ เดิมใส่หมายเลขบัตรประชาชน คือ 3309900327057 รหัสผ่านคือ 04102508 (มาจากเกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2508) แต่วันนี้ 24 กรกฎาคม 2557 ข้าพเจ้าใส่หมายเลขบัตรประชาชน 3309900327057 ใส่รหัสผ่าน 04102508 คอมพิวเตอร์ว่าหัสผิด ข้าพเจ้าต้องไปสมัครรหัสใหม่ คือ 19364 เข้าการประเมินต้นรอบ แล้วกดต่อไป เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นเหมือนเออเรอ ทำให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ได้ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดช่วยแก้ไขหน่อยค่ะ
  วิธีแก้ไข 1.ตรวจสอบตัว browser ที่เปิด ใช้เป็น Firefox หรือไม่ 2.ตรวจสอบแป้นพิมพ์ว่าเป็นภาษาใด หากเกิดจากการพิมพ์ตัวอักษร รีเซ็ทพาร์ดเวิร์ดผิด หรือ มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ เบอร์ 02-1416287
กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
 
 
 
ID :: 70     ชื่อ - นามสกุล :: อารัญ สุขลิ้ม   วันที่บันทึก :: 2557-07-09 10:49:54
ที่อยู่/หน่วยงาน :: จ.ระนอง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เรียน Admin ผู้ดูแลระบบ รบกวนช่วยแก้ไข ศูนย์ข้อมูล (DOC) app4.cdd.go.th error code 95 ให้ด้วยครับ เข้าไปค้นหาข้อมูลไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับ
  ตอนนี้ระบบสามารถใช้ได้แล้วคะ สามารถค้นหาข้อมูลได้เลยคะ
กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน
 
 
 
ID :: 68     ชื่อ - นามสกุล :: นัฐธีรา   วันที่บันทึก :: 2557-05-22 15:35:24
ที่อยู่/หน่วยงาน :: ศสท.
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เข้าOAไม่ได้
  กะลังปรับปรุงระบบคะ
ฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
ID :: 67     ชื่อ - นามสกุล :: ศิริจันทร์   วันที่บันทึก :: 2557-05-22 15:31:17
ที่อยู่/หน่วยงาน :: กรมการพัฒนาชุมชน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากทราบเรื่อง eSubmission ไม่ทราบว่าเปิดใช้บริการแล้ัวหรือยัง
  เปิดใช้บริการแล้วค่ะ
ฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
ID :: 62     ชื่อ - นามสกุล :: ทิพากร   วันที่บันทึก :: 2556-12-01 15:54:19
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.โคกศรีสุพรรณ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ลงโปรแกรม OA เรีียบร้อยครบถ้วนแล้วเมื่อเข้าโปรแกรม OA เป็นตัวหนังสือสีแดง ได้ดำเนินการเซ็ต user ตามคู่มือ ก็ยังเป็นเหมือนเดิม บางเครื่องก็ลงhost ไม่ได้ รบกวนแจ้งแนวทางแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
 
 
 
ID :: 61     ชื่อ - นามสกุล :: พช76   วันที่บันทึก :: 2556-11-21 11:53:48
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.ลำลูกกา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เรียนปรึกษาท่าน ผอ.เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี57 ดังนี้ ๑. กรมฯตั้งเป้าการจัดเก็บข้อมูลปี57 ครอบคลุมทั้งเมืองและชนบท ให้ได้ 100% จังหวัดได้ยึดฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ซึ่งมันเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติในพื้นที่มากเนื่องจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับความจริงมันขัดกัน ๑) บางบ้านเลขที่เป็นสถานประกอบการ(เพราะขอเลขที่ง่ายกว่า) ๒)บางบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะพื้นที่นี้คนซื้อแต่ไม่อยู๋ (บ้านจัดสรร) หรือนานๆมาครั้ง มีคนอยู่ประจำก็จัดเก็บยากอยู่แล้ว ๒.ท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนเพิ่มได้บอกว่าซำ้ซ้อนกับของกรมฯตามข้อทักท้วงของ สตง. และคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ชี้ว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ๓.ทำไมเขตเมืองไม่ให้ท้องถิ่นเขาบริหารจัดการเองทุกขั้นตอนเพื่อสะดวกในการดำเนินงานแล้วเราเข้าไปประสานขอข้อมูล (ตอนนี้ให้เขาจ่ายค่าจัดเก็บ เขาบอกว่าไม่ได้งบซำ้ซ้อนกับของกรมฯ) ๔. ตอนนี้กลุ่มใจกับเป้าฯที่จังหวัดจัดสรรให้มาก ปี56 เก็บได้ 8237 คร. แต่ปี 57 ตั้งเป้าให้28310 คร. เพิ่มขึ้นคิดเป็น 243.69% จะทำไงดีค่ะ
 
 
 
 
ID :: 58     ชื่อ - นามสกุล :: อุบล   วันที่บันทึก :: 2556-10-12 06:45:21
ที่อยู่/หน่วยงาน :: มุกดาหาร
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
การคีน์ข้อมูลกลางไม่สมบูรณ์
 
 
 
 
ID :: 57     ชื่อ - นามสกุล :: พัฒนากร   วันที่บันทึก :: 2556-10-12 06:44:30
ที่อยู่/หน่วยงาน :: จังหวัดนครสวรรค์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ช่วยดูระบบโปรมแกรม จปฐ.ให้สมบูรณ์ซะก่อนที่จะสำรวจนะ แล้วฝากเรื่องค่าจัดเก็บ/ค่าบันทึกด้วย งบประมาณให้ไปไม่พอกับการใช้จ่ายเลยถ้าเป็นไปได้อย่าจัดสรรลงไปซะดีกว่าจะได้ไม่ซ้ำซ้อน ขอบคุณค่ะ
 
 
 
 
ID :: 54     ชื่อ - นามสกุล :: พัฒนากร   วันที่บันทึก :: 2556-09-16 22:01:38
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ศูนย์ข้อมูลกลางออนไลน์เข้าบันทึกข้อมูลยากมากแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานมาก กลางวันแทบเข้าไม่ได้เลย ต้องลุกขึ้นมาทำงานดึกๆและทุกขั้นตอนก็ยังช้าเหมือนเดิม และต้องมากดดันเรื่องระยะเวลาที่มีจำกัด ทั้งๆที่ปัญหาไม่ได้เกิดจากพัฒนากรเลยทุกคนตั้งใจทำเต็มที่ ถ้าไม่ทันตามกำหนดก็ยังถือเป็นความผิดพัฒนากร โดนตำหนิว่าทำงานล่าช้า ไม่ทราบว่าผู้รับผิดชอบได้ทดสอบเข้าโปรแกรมดูบ้างหรือเปล่า และแก้ปัญหาอย่างไร
 
 
 
 
ID :: 53     ชื่อ - นามสกุล :: นายสมนึก มณีพินิจ   วันที่บันทึก :: 2556-09-12 21:24:22
ที่อยู่/หน่วยงาน :: หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ จ.แม่ฮ่องสอน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
กลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้ลงติดตามงานที่อำเภอและได้รับข้อมูลสอบถามจาก จนท.พช. เพื่อเป็นการเตรียมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2557 ดังนี้ 1. อปท. บางแห่งได้ดาวน์โหลดและจัดพิมพ์แบบสำรวจข้อมูล ตามหนังสือสั่งการของ มท. ปี 2556 จะใช้แบบ พช.พิมพ์ หรือ อปท.พิมพ์ หรือ ต่างคนต่างเก็บข้อมูล ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดสั่งการ 2. หาก อปท. จะตั้งงบประมาณดำเนินการจัดเก็บเอง สามารถตั้งค่าจัดเก็บ และ ค่าบันทึก ได้เล่มละเท่าไร หรือ ตั้งได้ตามความเหมาะสม ตามหนังสือ มท. ปี 2556 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ พช. และ ของ อปท. มีแนวปฏิบัติอย่างไรจึงไม่เกิดความซ้ำซ้อน ผิดระเบียบ เช่น เบิกทางใดทางหนึ่ง หรือ สามารถเบิกสมทบเพิ่มได้จากงบประมาณที่กรมฯ ตั้งไว้ หรือ ทำได้ทั้งสองกรณี 4. ค่าจัดเก็บที่กรมฯกำหนดในเขตเมือง และ เขตชนบท แตกต่างกันอาจเกิดการเปรียบเทียบของผู้จัดเก็บ จะชี้แจงทำความเข้าใจอย่างไร นอกจากเหตุผลที่กรมฯมีงบประมาณจำกัด 5.โปรแกรมการบันทึกฯ จะปรุบปรุงเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่
 
 
 
 
ID :: 50     ชื่อ - นามสกุล :: นายปัตพงศ์ อ่อนโพธา   วันที่บันทึก :: 2556-08-30 13:54:58
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยเม็ก
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ขอแสดงคววามคิดเห็นในการสมัครอีเมล์กรมฯ ตรับไม่สามารถเข้าล๊อกอินไดครับผมแก้ไขด้วยครับ
 
 
 
 
ID :: 46     ชื่อ - นามสกุล :: ไม่ระบุ   วันที่บันทึก :: 2556-08-08 05:14:29
ที่อยู่/หน่วยงาน :: อบต ดอนรวก
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ถ้ามีขโมยมาลักทรัพย์ ที่ศูนย์เด็กเล็กในยามวิกาล ทำไมถึงต้องให้ครูที่ศูนย์เด็กรับผิดชอบด้วยการซื้อใช้ ไม่ยอมให้ตั้งคณะกรรมสอบ ทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดของครู ครูก็ปิดประตูหน้าต่างอย่างดี และไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการอย่างนี้ขึ้น ทั้งที่เราก็แจ้งความแล้ว
 
 
 
 
ID :: 44     ชื่อ - นามสกุล :: ประยุกต์ สุดธัญญรัตน์   วันที่บันทึก :: 2556-06-26 13:31:39
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากให้กรม ฯ จัดประชุม/สัมมนา หน.กง.สารสนเทศ ฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน กรอบ ภารกิจหน้าที่ โดยเฉพาะไลน์การสนับสนุน กง./ฝ่าย อำเภอ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้เพิ่มขึ้น จักเป็นพระคุณยิ่งครับ
 
 
 
 
ID :: 34     ชื่อ - นามสกุล :: นางสุมาลี น้อยสำลี   วันที่บันทึก :: 2556-01-17 15:52:00
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
โปรแกรม จปฐ รุ่น2.0 ติดตั้งใน notebook เมื่อคีย์ไปแล้ว 1. หน้าจอไหวตามเมาท์ 2. ส่งออกเป็นรายหมู่บ้านไม่ได้ 3. เพิ่มจำนวนสมาชิก คนที่ 3 ไม่ได้ ขอความกรุณาช่วยหาแนวทางแก้ไขให้ด้วย หรือเบอร์โทร ผู้ดูแลระบบ ไม่อยากได้อีเมล์ เพราะคุยกันไม่เข้าใจ จักขอบคุณยิ่ง
 
 
 
 
ID :: 32     ชื่อ - นามสกุล :: พัฒนากรชายแดน   วันที่บันทึก :: 2555-11-09 13:43:17
ที่อยู่/หน่วยงาน :: จ.ราชบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
กรมการพัฒนาชุมชนเคยลงมาคุยกับผู้บริหารท้องถิ่น เช่น อบต.หรือเทศบาลบ้างหรือเปล่า ว่าทำไมเขาถึงไม่เชื่อ ไม่ใช้ข้อมูล จปฐ.สาเหตุ คือ 1.จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ไม่ตรงกับจำนวนประชากรที่ อบต.หรือเทศบาล เขารายงานหรือที่เขาใช้ เพราะถ้าเข้าใช้ข้อมูล จปฐ.จำนวนประชากรจะน้อย ก็จะส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง ลองคิดดูเขาเป็นผู้บริหารมีเงินบริหารน้อยลงได้อย่างไร ฐานเสียงเขาก็เสียไป 2.อปท.เขาบอกว่าโอนให้เขาไปทำเลย ทั้งคน ทั้งเงินเขาพร้อมเพราะเป็นภาระกิจของเขา 3.ถามจริงๆ เล่มละ 5 บาทใครอยากจะทำ คิดกลับ ถ้าโทรศัพท์มือถือตอนนี้นาทีละเท่าไร ลงไปที่อบต.และเทศบาล โดยไม่ต้องบอก พช.จังหวัด อำเภอ แล้วจะได้ข้อมูลจริง อย่าโกหกกันเลย
 
 
 
 
ID :: 27     ชื่อ - นามสกุล :: พัฒนากรชนบท   วันที่บันทึก :: 2555-09-24 10:47:16
ที่อยู่/หน่วยงาน :: 1111
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
โปรแกรม จปฐ.รุ่น 1.1.4 ฮ่อยแตก อับๆๆๆ ข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรมเดิมสมบูรณ์ทั้งรายชื่อสมาชิก หัวหน้าครัวเรือน พอใช้โปรแกรมi6jo 1.1.4 ข้อมูลหายหมด แล้สให้ใครรับผิดชอบ พัฒนากร ไม่ใช่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะข้อมูล จปฐ. ย่างเดียวนะ พอมีปัญหาก็ให้แต่พัฒนากร คีย์ข้อมูลเพิ่มๆๆๆ กรมฯ น่าจะแก้ไขโปรแกรมให้มันสมบูรณ์กว่านี้ แย่มากๆ
 
 
 
 
ID :: 25     ชื่อ - นามสกุล :: นายพัย มณีลาภ   วันที่บันทึก :: 2555-09-19 20:24:54
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ขอทราบความก้าวหน้างบประมาณสนับสนุนการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล จปฐ.ครับ
 
 
 
 
ID :: 23     ชื่อ - นามสกุล :: ปภาดา ทรัพย์สะสม   วันที่บันทึก :: 2555-08-14 14:21:40
ที่อยู่/หน่วยงาน :: 71/2 ม.3 ต.กองดิน อ. แกลง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เรื่องการเบิกค่าสอบถาม จปฐ. ปี55 ว่าไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้เพราะกลัว สตง. ตรวจสอบอยากถามว่าเราทำมากันทุกปี เหนื่อยยากขนาดไหนที่ต้องให้ชาวบ้านต่อว่า แล้วมาทำกับพวกเราแบบนี้
  กรมการพัฒนาชุมชน กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ให้อย่างเต็มความสามารถ ในการนี้ จึงขอทุกท่านที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ได้อดทนรอการแก้ไขปัญหาหน่อย หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน ครับ
 
 
 
ID :: 22     ชื่อ - นามสกุล :: นกน้อย ไร้รัง   วันที่บันทึก :: 2555-08-14 14:17:49
ที่อยู่/หน่วยงาน :: 71/2 ม.3 ต.กองดิน อ. แกลง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากขอสอบถามเกี่ยวกับเงินค่าออกสำรวจ จปฐ. ปี55 ได้รับกันรึยังคะ เพราะทางบ้านดิฉันมีปัญหา ว่าเบิกจ่ายไม่ได้อ้างว่า สตง. จะตรวจสอบ
 
 
 
 
ID :: 20     ชื่อ - นามสกุล :: ผู้มีข้อสงสัย   วันที่บันทึก :: 2555-08-07 15:34:31
ที่อยู่/หน่วยงาน :: จังหวัดอุทัยธานี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
มีข้อสงสัยว่าได้ลงโปรแกรม OA เรีียบร้อยครบถ้วนแล้ว ทำไมเมื่อเข้าโปรแกรม OA จึงตัวสีแดง และไม่สามารถเข้าใช้ได้ค่ะ
  ตัวหนังสือสีแดงเกิดจากการเซ็ต user ไม่ตรง ครับ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่หน้าเว็บไซต์กรม หรือ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี ครับ
 
 

ข้อมูลแบ่งหน้าละ 20 ข้อมูล