ID :: 99     ชื่อ - นามสกุล :: นาย อภิสิทธิ์ มานิตศรศักดิ์   วันที่บันทึก :: 2559-01-07 12:36:38
ที่อยู่/หน่วยงาน :: 1158 ถ. วุฒากาศ ซ. 7 ต. ตลาดพลู อ. ธนบุรี 10600 กทม.
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เรียนท่านเจ้าหน้าที่ ผมเขียนมาหาท่านไม่ได้เพราะมีเรื่องจะร้องทุกข์แต่อย่างใด หากแต่ว่าใคร่ขอความช่วยเหลือจากท่านช่วยให้ข้อมูลที่อยู่อีเมล์เจ้าหน้าที่ท่านที่ดูแลเรื่องการเผยแพร่เอกสารคู่มือการทำไม้กวาดดอกหญ้าแบบต่างๆ โดยเฉพาะไม้กวาดแบบพัฒนา โดยเอกสารคู่มือดังกล่าวไม่ทราบว่ามีอยู่ในรูบแบบ pdf หรือไม่ ท่านสามารถติดต่อผมได้ผ่านทางอีเมล์ apisit.manitsorasak@gmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำชี้แนะ
 
 
 
 
ID :: 98     ชื่อ - นามสกุล :: นางบุปผา อาภากุลอนุ   วันที่บันทึก :: 2558-12-15 10:36:03
ที่อยู่/หน่วยงาน :: พัฒนาการอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ช่วยดูระบบ OA ให้ด้วยค่ะ
 
 
 
 
ID :: 97     ชื่อ - นามสกุล :: น.ส.พรรณิภา คุ้มสิน   วันที่บันทึก :: 2558-12-11 10:21:25
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
รบกวนขอเอกสาร "คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม"ของ คุณวิทยา พรพัชรพงศ์ ได้ไหมค่ะ เนื่องจากจะเอาไปใช้ศึกษาในการทำงานวิจัยอ่่ะ รบกวนส่งที่ E-mail : pannipa.c6677@gmail.com
 
 
 
 
ID :: 92     ชื่อ - นามสกุล :: Somporn   วันที่บันทึก :: 2558-08-28 17:14:41
ที่อยู่/หน่วยงาน :: Cdsurin
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากเห็นเว็บไซต์ศูนย์ เป็นสุดยอดของกรม
 
 
 
 
ID :: 89     ชื่อ - นามสกุล :: คนท่ีมีดาว   วันที่บันทึก :: 2558-05-28 19:26:49
ที่อยู่/หน่วยงาน :: อิมเเพค ฮอลล์ 3-8
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
สงสัยว่าไม่มีดาวเเล้วมาขายสินค้า งานotop midyear ได้อย่างไร หรือว่ามาเเทนคนท่ีมีดาว เพราะลองเช็คดูเเล้ว ไม่มีอย. จะได้ดาวได้อย่างไร จ. มหาสารคาม ประเภทอาหาร บู๊ธ ee 39 ตรวจสอบให้ด้วยครับว่าเขาเอาเปรียบกันอย่างไร ขอบคุณคับ
 
 
 
 
ID :: 88     ชื่อ - นามสกุล :: otop   วันที่บันทึก :: 2558-05-26 08:52:26
ที่อยู่/หน่วยงาน :: thailand
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ระบบบันทึกลงทะเบียน OTOP เข้าใช้งานไม่ได้
 
 
 
 
ID :: 83     ชื่อ - นามสกุล :: dfksdm   วันที่บันทึก :: 2558-01-01 22:54:20
ที่อยู่/หน่วยงาน :: dfksdm
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
dfksdmdfksdmdfksdmdfksdmdfksdmdfksdmdfksdmdfksdm
 
 
 
 
ID :: 80     ชื่อ - นามสกุล :: -   วันที่บันทึก :: 2558-01-01 11:38:23
ที่อยู่/หน่วยงาน :: จ.สงขลา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่12 นครศรีธรรมราช ช่วยมาตรวจสอบการทำโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอนามัยหัวปาปว่าทำไมในโครงการมีการอบรม 3วัน ให้คน ฝน อสม เซ็นชื่อทั้ง3วันแต่มีการอบรมจริงไม่ถึงวันอยากรู้ว่าจริงๆๆแล้ว่าใช่จ่ายที่หลวงให้ใช้จ่ายไปทั้งๆที่การอบรมขาดไป2วันและ2วันนี้อาหารกับเครื่องดื่มก็ไม่ได้กินได้กินแค่1วันเองนิ
 
 
 
 
ID :: 79     ชื่อ - นามสกุล :: -   วันที่บันทึก :: 2558-01-01 11:34:13
ที่อยู่/หน่วยงาน :: จ.สงขลา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่12 นครศรีธรรมราช ช่วยมาตรวจสอบการทำโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอนามัยหัวปาปว่าทำไมในโครงการมีการอบรม 3วัน ให้คน ฝน อสม เซ็นชื่อทั้ง3วันแต่มีการอบรมจริงไม่ถึงวันอยากรู้ว่าจริงๆๆแล้ว่าใช่จ่ายที่หลวงให้ใช้จ่ายไปทั้งๆที่การอบรมขาดไป2วันและ2วันนี้อาหารกับเครื่องดื่มก็ไม่ได้กินได้กินแค่1วันเองนิ
 
 
 
 
ID :: 78     ชื่อ - นามสกุล :: -   วันที่บันทึก :: 2558-01-01 11:33:24
ที่อยู่/หน่วยงาน :: จ.สงขลา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่12 นครศรีธรรมราช ช่วยมาตรวจสอบการทำโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอนามัยหัวปาปว่าทำไมในโครงการมีการอบรม 3วัน ให้คน ฝน อสม เซ็นชื่อทั้ง3วันแต่มีการอบรมจริงไม่ถึงวันอยากรู้ว่าจริงๆๆแล้ว่าใช่จ่ายที่หลวงให้ใช้จ่ายไปทั้งๆที่การอบรมขาดไป2วันและ2วันนี้อาหารกับเครื่องดื่มก็ไม่ได้กินได้กินแค่1วันเองนิ
 
 
 
 
ID :: 77     ชื่อ - นามสกุล :: วันเพ็ญ กองคำ   วันที่บันทึก :: 2557-12-04 16:47:46
ที่อยู่/หน่วยงาน :: หนองบัวลำภู
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ขอโปรแกรม radar analysis diagram หน่อยค่ะ
 
 
 
 
ID :: 76     ชื่อ - นามสกุล :: ตำบลสุขภาวะ เข้าใจ จปฐ.ผิดแล้วครับ   วันที่บันทึก :: 2557-11-18 15:14:04
ที่อยู่/หน่วยงาน :: คน พช เดิม
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ตำบลสุขภาวะ สสส เปรียบเทียบข้อมูล จปฐ.กับข้อมูล TCNAP ในเรื่องของการจัดเก็บ วเคาระห์รายงานผล ผิดไปซะแล้วครับ
 
 
 
 
ID :: 75     ชื่อ - นามสกุล :: ประสาร สุวรรณมาศ   วันที่บันทึก :: 2557-11-17 16:39:01
ที่อยู่/หน่วยงาน :: ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จ.ชลบุรี) เลขที่ 301 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ขอความอนุเคราะห์นิยาม " ผู้ยากไร้ " และใช้หลักเกณฑ์ใดในการสำรวจผู้ยากไร้
 
 
 
 
ID :: 74     ชื่อ - นามสกุล :: ประสาร สุวรรณมาศ   วันที่บันทึก :: 2557-11-17 16:36:04
ที่อยู่/หน่วยงาน :: ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (จ.ชลบุรี) เลขที่ 301 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ขอความอนุเคราะห์นิยาม " ผู้ยากไร้ " และใช้หลักเกณฑ์ใดในการสำรวจผู้ยากไร้
 
 
 
 
ID :: 73     ชื่อ - นามสกุล :: นายณัฐพงษ์ ผิวบาง   วันที่บันทึก :: 2557-10-29 10:06:02
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
ไม่ใช่ร้องเรียนนะครับ แต่ขอคำปรึกษา โน๊ตบุ๊คใช้ในงาน แล้วติดไวรัส .hellokitty แก้ไขยังไงครับ Nod32 ของกรมฯป้องกันไม่ได้เลย
 
 
 
 
ID :: 72     ชื่อ - นามสกุล :: นายถนอมศักดิ์ บุญธรรม   วันที่บันทึก :: 2557-09-18 13:32:23
ที่อยู่/หน่วยงาน :: 115 หมู่ 8 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านของผมมีปัญหาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอไม่สามารถแก้ปัญหาได้ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการรอการแก้ปัญหาเป็นเวลาปีกว่าแล้วยังทำอะไรไม่ได้ขอให้เจ้าหน้าจากส่วนกลางลงไปช่วยแก้ปัญหาด้วย
 
 
 
 
ID :: 64     ชื่อ - นามสกุล :: คนดี ต่อสังคม   วันที่บันทึก :: 2557-01-07 11:51:10
ที่อยู่/หน่วยงาน :: บ้านปางโก ม.8 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากให้ สตง เข้ามาตรวจสอบเรื่องของเงินเยาวชนบ้านปางโกที่มีการเบิกโดย นายวิเชียร รมรื่น อดีตผู้ใหญ่บ้านปางโกโดยมีการเบิกเงินออกมาทุกปีเเต่เงินไม่มาถึงเยาวชนเลยเเม้เเต่บาทเดียวโดยมาการเก็บเงินที่เบิกจ่ายนั้นเอาไปบ้านของตนเองโดยการเเอบนำมาใช้ปีละน้อยโดยไม่มีการเเจ้งให้กับเยาวชนทราบพอไปสอบถามก็ได้รับการครมครู่จากนายวิเชียรผมเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อยคับอย่าน้อยก็ได้ช่วยเหลือประเทศคับ
 
 
 
 
ID :: 63     ชื่อ - นามสกุล :: เยวชนบ้านปางโก   วันที่บันทึก :: 2557-01-07 11:48:47
ที่อยู่/หน่วยงาน :: บ้านปางโก ม.8 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
อยากให้ สตง เข้ามาตรวจสอบเรื่องของเงินเยาวชนบ้านปางโกที่มีการเบิกโดย นายวิเชียร รมรื่น อดีตผู้ใหญ่บ้านปางโกโดยมีการเบิกเงินออกมาทุกปีเเต่เงินไม่มาถึงเยาวชนเลยเเม้เเต่บาทเดียวโดยมาการเก็บเงินที่เบิกจ่ายนั้นเอาไปบ้านของตนเองโดยการเเอบนำมาใช้ปีละน้อยโดยไม่มีการเเจ้งให้กับเยาวชนทราบพอไปสอบถามก็ได้รับการครมครู่จากนายวิเชียรผมเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อยคับอย่าน้อยก็ได้ช่วยเหลือประเทศคับ
 
 
 
 
ID :: 61     ชื่อ - นามสกุล :: พช76   วันที่บันทึก :: 2556-11-21 11:53:48
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.ลำลูกกา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
เรียนปรึกษาท่าน ผอ.เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี57 ดังนี้ ๑. กรมฯตั้งเป้าการจัดเก็บข้อมูลปี57 ครอบคลุมทั้งเมืองและชนบท ให้ได้ 100% จังหวัดได้ยึดฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ซึ่งมันเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติในพื้นที่มากเนื่องจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับความจริงมันขัดกัน ๑) บางบ้านเลขที่เป็นสถานประกอบการ(เพราะขอเลขที่ง่ายกว่า) ๒)บางบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะพื้นที่นี้คนซื้อแต่ไม่อยู๋ (บ้านจัดสรร) หรือนานๆมาครั้ง มีคนอยู่ประจำก็จัดเก็บยากอยู่แล้ว ๒.ท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนเพิ่มได้บอกว่าซำ้ซ้อนกับของกรมฯตามข้อทักท้วงของ สตง. และคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ชี้ว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ๓.ทำไมเขตเมืองไม่ให้ท้องถิ่นเขาบริหารจัดการเองทุกขั้นตอนเพื่อสะดวกในการดำเนินงานแล้วเราเข้าไปประสานขอข้อมูล (ตอนนี้ให้เขาจ่ายค่าจัดเก็บ เขาบอกว่าไม่ได้งบซำ้ซ้อนกับของกรมฯ) ๔. ตอนนี้กลุ่มใจกับเป้าฯที่จังหวัดจัดสรรให้มาก ปี56 เก็บได้ 8237 คร. แต่ปี 57 ตั้งเป้าให้28310 คร. เพิ่มขึ้นคิดเป็น 243.69% จะทำไงดีค่ะ
 
 
 
 
ID :: 60     ชื่อ - นามสกุล :: นางรัศมี ชมภูพื้น   วันที่บันทึก :: 2556-11-05 09:33:28
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.ค้อวัง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
/ข้อร้องเรียน ::
สอบถามเรื่อง Server ศูนย์ข้อมูลกลาง วันนี้ปิดระบบหรือเปล่าค่ะ ที่อำเภอเข้าไม่ได้เลย
 
 
 

ข้อมูลแบ่งหน้าละ 20 ข้อมูล